Kürtaj Raporu

Son dönemde kamuoyunda tartışılan kürtaj konusunda , bilimsel verileri ve kürtajın yasaklanmasının kadın sağlığına olumsuz etkilerini bir kez daha kamuoyuna açıklıyoruz. Kürtaj konusunda evet/hayır demeden önce bilimsel verileri tekrar değerlendirmenin yararına inanıyoruz. KÜRTAJ ve Kadın Sağlığı Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ nün hesaplamalarına göre, dünyada her yıl, 210 milyon civarında gebelik meydana gelmekte, bunların yaklaşık 1/3’ü…